almapix s.r.o.
Sibírska 6942/1
080 01 Prešov
Slovenská republika

IČO: 36837555

DIČ: 2022455787

Obchodný register: Okresný súd Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 19144/P

Tel.: +421908364038

office:
almapix s.r.o.
Volgogradská 13, Prešov

Kontaktný formulár / Contact form

Odoslať / Submit

* Vyššie uvedené kontaktné údaje budú použité iba na účel a po dobu vybavenia vašej požiadavky.