almapix s.r.o.
Sibírska 6942/1
080 01 Prešov
Slovak Republic

IČO: 36837555
DIČ: 2022455787

Obchodný register
Okresný súd Prešov, Odd.: Sro, Vložka č.: 19144/P

Tel.: +421908364038

Kontaktný formulár / Contact form

Odoslať / Submit

Menu